Naambedrijf

Typ hier de slogan.

Fresco Project

 

Fenny Geyssen

Als  afsluiting en afstudeerproject van de opleiding klassieke schildertechnieken maakte ik samen met mijn jaargroep een fresco in de Triniteitstraat in Den Bosch Centrum.

Een schilderij dat in de natte kalk wordt aangebracht d.m.v. het schilderen met puur pigment, vermengd met water.

 

De voorbereiding van zo’n fresco is van essentieel belang. Ter plekke moet je weten hoe het resultaat er uit gaat zien en welke pigmenten je gaat gebruiken, compleet met de mengresultaten. Een fresco wordt meestal gemaakt in groepsverband ,dus ook het samenwerken en het overnemen van elkaars schilderwerk is aan de orde. Ten slotte moet het werk een geheel gaan worden, zonder duidelijke persoonlijke stijlen.

 

Eerst worden de steigers geplaatst en de eerste stuclaag aangebracht.

Daarna komt er een schets op de eerste stuclaag, zodat de stukadoor de z.g. dagdelen voor de 2e laag kan gaan stuken waar in gewekt kan worden door de schilders.

Omdat een fresco meestal op groot formaat geschilderd wordt, wordt het werk in dagdelen verdeeld. Per dagdeel komt er dus alleen een detail van het werk te staan.

 

FILMPJE

Foto rechts: de stukadoor is aan het

Werk met het aanleggen van een stuclaag voor het 2e dagdeel. De kroon van de zwanenkoning krijgt

Een speciale stucsoort voor het aan

brengen van bladgoud.

Onder: ik ben aan het werk met de stadsachtergrond op een proefmuur in het atelier. De fresco is geļnspireerd op werken van uit de 15e eeuw stammende kunstenaar Jeroen Bosch.

Rechtsonder: ook werkten wij op proeftegels om bv. De huidkleur te testen